Elektra

Kopēt saiti
4.5 (80 atsauksmes)
Paul Kerese 11, 20309 Narva, Estonia

Naktsmītnes

Elektrība ir visuma parādības, ko izraisa elektrības slodze un tās kustība. Termins bieži tiek lietots mājsaimniecības valodā. Mērķtiecīga elektrības daļiņu kustība tiek saukta par elektrības plūsmu. Elektrības plūsmu var iegūt arī ar ķīmiskām reaģēm vai gaismas enerģijas fotoelementiem. Ķīmiski iegūta elektrība tiek izmantota bateriju, barošanas elementu un akumulatoru ražošanā. Wikipedia