Dundagas pils

Kopēt saiti

Dundaga Castle

4.4 (624 atsauksmes)
Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts, LV-3270, Latvija

Tūrisma objekts

Dundagas mākslas un mūzikas skola atrodas Dundagas pils 3. stāva telpās un izveidota 2001. gadā, apvienojot Dundagas mākslas skolu un Dundagas mūzikas skolu. Skolai kopš 2012. gada ir pievienota Kolkas mūzikas skola.
Dundagas Mākslas un mūzikas skola ir vienīgā profesionālās ievirzes izglītības iestāde Dundagas novadā un tai ir nozīmīga loma vietējās kultūrvides veidošanā. Pēc profesionālās izglītības akreditācijas un izglītības akreditācijas un atestācijas komisijas lēmuma skola ir akreditēta līdz 2019. gada decembra mēnesim un var īstenot 12 profesionālās
 [...]Dundagas mākslas un mūzikas skola atrodas Dundagas pils 3. stāva telpās un izveidota 2001. gadā, apvienojot Dundagas mākslas skolu un Dundagas mūzikas skolu. Skolai kopš 2012. gada ir pievienota Kolkas mūzikas skola.
Dundagas Mākslas un mūzikas skola ir vienīgā profesionālās ievirzes izglītības iestāde Dundagas novadā un tai ir nozīmīga loma vietējās kultūrvides veidošanā. Pēc profesionālās izglītības akreditācijas un izglītības akreditācijas un atestācijas komisijas lēmuma skola ir akreditēta līdz 2019. gada decembra mēnesim un var īstenot 12 profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā, mākslā un dejā. Papildus skola īsteno pirmsskolas interešu izglītības programmu Māksla+Mūzika+Deja, pieaugušo interešu izglītības programmu Māksla, interešu izglītības programmu Mūsdienu deja.
Skolas pedagogi un audzēkņi ir aktīvi piedalās dažādās kultūras aktivitātēs pagastā, novadā, reģionā un valstī. Ar augstiem sasniegumiem ir startēts reģiona, valsts un starptautiskajos konkursos, festivālos, skatēs u.c. pasākumos.
Iestādes vadītāja Dace Čodera
Iestādes vadītājas vietniece Linda Celma
Tālrunis:
mākslas nodaļa +371 63237863, 29490550
mūzikas nodaļa +371 63237864
Epasts: dmms@dundaga.lv
www.dundagaspils.lv