Paadipesa

Kopēt saiti
5 (2 atsauksmes)
Männikuste, 88113 Pärnu County, Estonia

Naktsmītnes

Masāžas autobuss, Tõhela, Tõhela ezers, Tõhela Järve Puhkeküla, Jūras laukuma, atpūta, vasaras atvaļinājums, karavans, caravans, autosuvila, ceļojumu autobuss, atpūtas vieta, ezers, telkošana, telkīšana, ērnu, pärnumaa, laivu nolaišana, masāžas autobuss, masazs, masāžas pakalpojumi, telkīšana, telkīšana, brīvdienas, vasaras vieta, vasaras vieta, telkīšana pärnnumaalā, telkīšana, laivas, zveja, zveja, zveja, pärnumaalā, katranid, pētelis, laivu noma, ekskursijas, retrobuss, TA-6 www.paadipesa.net