Varniu Sv. Aleksandro baznycia
baltijasvasara.lv

Varniu Sv. Aleksandro baznycia

Kopēt saiti

Varnių Šv. Aleksandro bažnyčia

4.6 (33 atsauksmes)
Vytauto g. 10, Varniai 88320, Lithuania

Tūrisma objekts

Naujienos
2021-11-25 Šventinių dienų pamaldų tvarka
Advento rekolekcijos II Advento Sekmadienį (gruodžio 5 d.) Rekolekcijas ves: kun. relig. m. mgr. Valdemar Širvinski
2021-11-11 PROJEKTAS „INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA TELŠIŲ RAJONE“
rojekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų. Projektu siekiama padidinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį, pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų, išplėtojant bendruomeninių
 [...]Naujienos
2021-11-25 Šventinių dienų pamaldų tvarka
Advento rekolekcijos II Advento Sekmadienį (gruodžio 5 d.) Rekolekcijas ves: kun. relig. m. mgr. Valdemar Širvinski
2021-11-11 PROJEKTAS „INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA TELŠIŲ RAJONE“
rojekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų. Projektu siekiama padidinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį, pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų, išplėtojant bendruomeninių vaikų globos namų tinklą (toliau - BVGN) ir sudaryti sąlygas padidinti Varnių vaikų dienos centro „Valančiaus pastogėje“ nuolatinių lankytojų skaičių. Įgyvendinant projektą planuojama atlikti Varnių vaikų dienos centro „Valančiaus pastogėje“ patalpų kapitalinį remontą, parengti techninį projektą bei įsigyti inžinerines paslaugas, aprūpinant patalpas reikalingais baldais bei įranga, ir įsigyti du objektus BVGN veiklai vykdyti – Telšiuose ar priemiestinėse apylinkėse bei Varnių mieste. Taip pat projekto lėšomis planuojamas įsigytų patalpų remontas, baldų įsigijimas bei vieno objekto pritaikymas neįgaliesiems.
2021-10-12 VĖLINIŲ AŠTUONDIENIO PAMALDŲ TVARKA UŽ MIRUSIUOSIUS
Vėlinių aštuondienį Šv. Mišios bus aukojamos Jūsų prašyta intencija už mirusiuosius. Vėlinių aštuondienio metu bus skaitomi mirusiųjų vardai su malda prieš Šv. Mišias.
2021-09-02 PASIRUOŠIMAS SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI 2021-2022 metais
Mūsų bažnyčioje pasirengimas sakramentams prasidės rugsėjo 12 d. Katechezės užsiėmimai vyks kartą per savaitę.
2021-09-02 PASIRUOŠIMAS ATGAILOS IR EUCHARISTIJOS SAKRAMENTAMS 2021-2022 metais
Mūsų bažnyčioje pasirengimas sakramentams prasidės rugsėjo 12 d. Katechezės užsiėmimai vyks kartą per savaitę.
www.varniuparapija.lt