Kupiškio Kristaus žengimo į Dangų bažnyčia
baltijasvasara.lv

Kupiškio Kristaus žengimo į Dangų bažnyčia

Kopēt saiti
4.7 (197 atsauksmes)
Gedimino g. 1, Kupiškis 40109, Lithuania

Tūrisma objekts

Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapija
Posted On 2017 Kov 02
By : admin
Comment: Off
Gedimino g. 1
LT–40109 Kupiškis
Parapijos namai:
Gedimino g. 1a, LT–40109 Kupiškis
Tel./fax.: 8 (459) 5 55 90
DVASININKAI
Kleb. dek. kun. mgr. Mindaugas KUČINSKAS
1979 12 03 * 2004 10 30 * 2014 06 25
Pergalės g. 1, LT–40109 Kupiškis
Tel./faks. 8(459) 5 30 15 ,
mob. tel. 8(652) 48 577 , el. p. kun.mindaugas@yahoo.com
Vik. Kun. Feliksas ČIŠKAUSKAS
1954 08 23*1985 05 24*2017 06 25
Pergalės g.1,
 [...]Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapija
Posted On 2017 Kov 02
By : admin
Comment: Off
Gedimino g. 1
LT–40109 Kupiškis
Parapijos namai:
Gedimino g. 1a, LT–40109 Kupiškis
Tel./fax.: 8 (459) 5 55 90
DVASININKAI
Kleb. dek. kun. mgr. Mindaugas KUČINSKAS
1979 12 03 * 2004 10 30 * 2014 06 25
Pergalės g. 1, LT–40109 Kupiškis
Tel./faks. 8(459) 5 30 15 ,
mob. tel. 8(652) 48 577 , el. p. kun.mindaugas@yahoo.com
Vik. Kun. Feliksas ČIŠKAUSKAS
1954 08 23*1985 05 24*2017 06 25
Pergalės g.1, LT-40109, Kupiškis,
mob.tel. 8(867) 70314
Alt. kan. jubil. Vladas RABAŠAUSKAS
1933 03 01 * 1961 03 29 * 2014 06 25
Kapų g. 8, LT–40109 Kupiškis
Tel.: 8 (459) 5 32 28 , mob. tel. 8(682) 3 79 05
Koplyčios: Kupiškio ligoninėje ir Šepetos psichoneurologiniame internate.
ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais – 11 val.
Šeštadieniais – 11 val.
Pr., An., Tr., – 10 val.
Kt., – 18 val.
Pn., – 10 val.
16 val. (koplyčioje)
ATLAIDAI
Kristaus Žengimo į dangų (Šeštinės)
Šv. Marijos Magdalietės (švenčiama artimiausią sekmadienį)
Šv. Angelų Sargų – spalio 2 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
DĖKOJAME UŽ JŪSŲ AUKAS IR PARAMĄ:
Pavadinimas: Kupiškio Kristaus žengimo į Dangų parapija
Adresas: Gedimino 1, Kupiškis
Juridinio asmens kodas: 191259444
Bankas: Luminor DNB
A. s.: LT504010043400000996
BAŽNYČIOS/ PARAPIJOS ISTORIJA
Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia yra Kupiškyje, Gedimino g. 1. Mūrinė, neogotikinė, pastatyta 1914 m.
Pirmoji bažnyčia pastatyta 1616 m.,- tada įkurta ir parapija. Bažnyčiai sudegus, 1746 m. buvo pastatyta nauja medinė bažnyčia, bet ir ši per 1781 m. miestelio gaisrą sudegė. 1791 m. suręsta nauja medinė (jau trečia) bažnyčia. Ji buvo trinavė, turėjo tris altorius. 1781 m. įsteigta parapinė mokykla. 1908 m. įkurtas Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius, kuris 1909 m. įsteigė arbatinę. Kupiškyje 1790-1791, 1798-1801 ir 1814 m. kunigavo poetas Antanas Strazdas. Kupiškio klebono ir dekano kanauninko Stanislovo Janulevičiaus rūpesčiu dabartinė mūrinė bažnyčia buvo statoma 1900 – 1914 m pagal profesoriaus Konstantino Rončevskio projektą.. Statyba vyko aplink senąją. Senoji nugriauta 1903m., o 1935 m nugriauta ir senoji akmeninė varpinė. Pirmasis pasaulinis karas nutraukė bažnyčios vidaus išbaigimo darbus, netgi sužalojo tik ką pastatytą šventovę,- vokiečiai įsirengė karo lauko ligoninę ir, degindami bažnyčios baldus ir grindis, šildėsi, o rusų artilerijos sviediniai išdaužė bažnyčios langus, apgadino sienas, pramušė skliautus, į Rusiją išvežti trys varpai. 1916 m. klebonas Antanas Bajorinas įkūrė Kupiškio komitetą nukentėjusiems nuo karo šelpti. 1917 m. klebono ir vikaro A. Kripaičio rūpesčiu įsteigta Kupiškio aukštesnioji 4 klasių mokykla. 1919 m. atnaujinti bažnyčios įrengimo darbai,- bažnyčia pasipuošė jau trimis neogotikiniais altoriais. 1921 m. vyskupas Pranciškus Karevičius bažnyčią konsekravo. 1931 m. įsigyti 3 nauji plieniniai varpai. Nuo 1925 m. Kupiškio vidurinėje mokykloje įvestas tikybos mokymas. 1936 m. Panemunėlio klebonas K Mockus įrengė altariją ir joje gyveno. Dabar čia (Pergalės g. 1) yra klebonija. Senojoje klebonijoje (Gedimino g. 1a) – Parapijos namai, čia parapijos salė, raštinė, Caritas patalpos, bažnytinių organizacijų kambarėlis, parapijos laikraštėlio redakcijos kambarys, vikaro gyvenamosios patalpos. Bažnyčia neogotikinė, halinė (60×43), trijų navų su 2 zakristijomis, skliautai gelžbetoniniai, dvibokštė, papuošta 22 kryžiais. Viduje įrengti 5 altoriai: pagrindinis – Kristaus dangun žengimo, šoniniai – Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo ir Angelo Sargo ir dar du altoriai Jėzaus Kryžiaus ir šv. Teresėlės šoninėse koplyčiose. Besimeldžiantiems įrengta virš 700 sėdimų vietų. Vargonai įrengti tik XX a. šeštame dešimtmetyje. Po Kryžiaus kelio stočių bareljefais – specialiuose laikikliuose 14 šventųjų relikvijos.
www.paneveziovyskupija.lt