Hotel Schlössle
baltijasvasara.lv

Hotel Schlössle

Kopēt saiti
4.7 (243 atsauksmes)
Pühavaimu 13/15, 10123 Tallinn, Estonia

Naktsmītnes

24h
Nosacījumi
Piesakoties ziņas vēstulei, jūs sniedzat Schlössle Hotels savu piekrišanu saglabāt savu e-pasta adresi un nosaukumu, kā arī izmantot to pašu informāciju par Schlössle Hotel piedāvātajām precēm un pakalpojumiem, kā arī pārraudzīt pirkšanas paradumus. Attiecībā uz Jūsu vārda un e-pasta adreses izmantošanu jums ir visas personas datu aizsardzības likuma un Elektroniskās komunikācijas likuma noteiktās tiesības, kuras mēs esam pilnībā apņēmušies ievērot. www.schloesslehotel.com